Οι φαρμακευτικές εταιρείες καταγγέλλουν ότι είναι εγκλωβισμένες αφού δεν μπορούν να διαγράψουν προϊόντα από τον τιμοκατάλογο

Προβλήματα στην απρόσκοπτη διάθεση φαρμάκων στην κυπριακή αγορά και ειδικότερα νέων θεραπειών, εκτιμά ότι θα δημιουργηθούν η Κυπριακή Ένωση Φαρμακευτικών Εταιρειών Έρευνας και Ανάπτυξης (ΚΕΦΕΑ) μετά την επιβολή πρόσθετης μείωσης της τάξης του 8.5% στις τιμές των φαρμάκων.

«Ως βιομηχανία έρευνας και ανάπτυξης φαρμάκων δεν είμαστε αντίθετοι στις προσπάθειες για μείωση των τιμών στον ιδιωτικό τομέα» δήλωσε ο Πρόεδρος της ΚΕΦΕΑ, Κυριάκος Μικέλλης, σημειώνοντας, ωστόσο, την έντονη δυσαρέσκεια των εταιρειών για τον τρόπο που λήφθηκε η συγκεκριμένη απόφαση, παρά τις προτάσεις που είχε υποβάλει η ΚΕΦΕΑ προς το Υπουργείο Υγείας.

«Με συνολική μέση μείωση ύψους 23% τίθεται σε κίνδυνο η πρόσβαση των ασθενών στα φάρμακα. Ο κίνδυνος μη εγγραφής νέων φαρμάκων είναι υπαρκτός ιδιαίτερα εάν αναλογιστεί κανείς την άρνηση του Υπουργείου για διαγραφή φαρμακευτικών προϊόντων από τον τιμοκατάλογο» ανέφερε ο κ. Μικέλλης. «Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα αφού η Κύπρος δεν διαθέτει διαδικασία για τη διαγραφή ενός προϊόντος από το σχετικό τιμοκατάλογο με αποτέλεσμα φάρμακα τα οποία δεν είναι πλέον διαθέσιμα στην Κύπρο να χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό της τιμής που θα έχουν σε άλλες χώρες» είπε, σημειώνοντας ότι η ΚΕΦΕΑ αναμένει επίσημη απάντηση από το Υπουργείο Υγείας εδώ και οκτώ μήνες για το εν λόγω θέμα.

Εξάλλου, η ΚΕΦΕΑ χαιρετίζει την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για πρόσθετες πιστώσεις €3 εκατομμυρίων για νέες καινοτόμες θεραπείες. Η Ένωση θεωρεί σημαντική την εξέλιξη αυτή, δεδομένου ότι η Κύπρος υστερεί σημαντικά στο θέμα αυτό. Πάγια θέση της ΚΕΦΕΑ είναι ότι ο μόνος τρόπος για ουσιαστική βελτίωση στην πρόσβαση των ασθενών σε νέα φάρμακα είναι η αλλαγή των αναχρονιστικών διαδικασιών που ακολουθεί το κράτος, τόσο κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και εισαγωγής στον κατάλογο όσο και το σύστημα αγοράς μέσω των δημόσιων προσφορών. Ελπίζουμε ότι τα προβλήματα θα επιλυθούν με την υλοποίηση ενός ΓΕΣΥ που θα διασφαλίζει την παροχή στον κάθε ασθενή το φάρμακο που ο θεράπων ιατρός θεωρεί καταλληλότερο γι’ αυτόν.

Η ΚΕΦΕΑ, αντιπροσωπεύει στην Κύπρο τις φαρμακευτικές εταιρείες έρευνας και ανάπτυξης και είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών (EFPIA).