Όραμα

Η ΚΕΦΕΑ υποστηρίζει τη δημιουργία ενός σύγχρονου, βιώσιμου συστήματος υγείας, το οποίο θα εγγυάται ίση και γρήγορη πρόσβαση όλων των Κυπρίων σε καινοτόμα φάρμακα και ποιοτική περίθαλψη. Σε συνεργασία με άλλους εμπλεκομένους φορείς στον τομέα της υγείας, επιδιώκουμε τη δημιουργία των λύσεων εκείνων που θα καταστήσουν τους πιο πάνω στόχους πραγματικότητα.

Στόχοι

  • Η  συνεχής διάθεση φαρμάκων στην κυπριακή αγορά
  • Η διασφάλιση γρήγορης πρόσβασης σε καινοτόμα φάρμακα στην Κύπρο
  • Η παροχή επιστημονικής ενημέρωσης σε θέματα ασθενειών και θεραπευτικών αγωγών στους λειτουργούς υγείας
  • Η συμμόρφωση με τον Κώδικα Πρακτικής με στόχο η λήψη αποφάσεων για συνταγογραφούμενα φάρμακα να γίνεται με δεοντολογικά σωστό τρόπο με επίκεντρο τον ασθενή
  • Η εφαρμογή των ευρωπαϊκών στόχων που αφορούν το ψηλό επίπεδο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στην Κύπρο

 

Ως μέλος  της οικογένειας της Ευρωπαικής Ένωσης, η ΚΕΦΕΑ στοχεύει στην:

  • Προώθηση της ανταγωνιστικότητας στην ευρωπαϊκή φαρμακοβιομηχανία
  • Δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών που να εγγυούνται τη συνεχή αναζήτηση καλύτερων θεραπειών
  • Δημιουργία των συνθηκών εκείνων που θα επιτρέψουν στον κλάδο να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες προσδοκίες στην υγεία, καλύπτοντας με επάρκεια τις ανάγκες  των σημερινών και των μελλοντικών γενεών