Αξιολόγηση επιστημονικών εκδηλώσεων

Η ΚΕΦΕΑ, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών (EFPIA) είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό διαδικασιών που να διασφαλίζουν ότι τα μέλη της ΚΕΦΕΑ και τα μέλη της EFPIA, που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο (ανεξάρτητα αν είναι μέλη της ΚΕΦΕΑ ή όχι), συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του Κώδικα Πρακτικής της ΚΕΦΕΑ. Ο Κώδικας, διασφαλίζει ότι η προώθηση των φαρμάκων προς τους επαγγελματίες υγείας γίνεται με διαφανή και ειλικρινή τρόπο, δίχως δόλο και σύμφωνα με τις πρόνοιες του νόμου, αποκλείοντας παραπλανητικές πρακτικές και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων. Προς την κατεύθυνση αυτή, η ΚΕΦΕΑ δεσμεύεται να παρέχει στις φαρμακευτικές εταιρείες και οργανισμούς υγείας καθοδήγηση σχετικά με επιστημονικές ή επαγγελματικές συναντήσεις, συνέδρια και για άλλες, παρόμοιας φύσης εκδηλώσεις και κατ’ επέκταση τη φιλοξενία που προσφέρεται σε σχέση με αυτές τις εκδηλώσεις.

Πιο κάτω καταγράφονται οι εκδηλώσεις που έχει αξιολογήσει η ΚΕΦΕΑ:

 

GREENApproval as in line with Code of Conduct provisions
LIGHT GREENApproval granted by way of exemption from Code of Conduct provisions
BLUEKEFEA’s assessment process is ongoing
ORANGEDecline as not in line with Code of Conduct provisions

 

List of events

DATE Congress
Specialty
Organizers
Venue
StatusComments
5-7 April 20241st Greece-Cyprus Conference on Infections and Microbiology MicrobiologyCyprus Society of Clinical Microbiology and InfectionsRadisson Beach Resort
27-28 January 20248th Pancyprian Hematology ConferenceHematologyCyprus Hematology AssociationRadisson Beach Resort LarnacaApproval granted by way of exemption from Code of Conduct provisionsExemption granted due to lack of appropriate hotels that can host the event
4 March 2023Lecture by Dr Panayiota PetrouNeurologyCyprus Multiple Sclerosis AssociationConstantinos The Great Beach Hotel, ProtarasApproval granted by way of exemption from Code of Conduct provisionsExemption granted due to lack of appropriate hotels that have conference rooms with access for persons with disabilities
3 March 2023Lecture by Dr Panayiota PetrouNeurologyCyprus Multiple Sclerosis AssociationAnnabelle Hotel, PaphosApproval granted by way of exemption from Code of Conduct provisionsExemption granted due to lack of appropriate hotels that have conference rooms with access for persons with disabilities
16 October 2021Annual Educational Event on Oncology NursingOncologyCyNMAHilton Cyprus HotelApproval granted by way of exemption from Code of Conduct provisionsExemption granted due to lack of appropriate hotels to comply with pandemic health protocols
29 September 2021Health in the time of the pandemicGeneral MedicineTop KinisisThe Landmark Nicosia HotelApproval granted by way of exemption from Code of Conduct provisionsExemption granted due to lack of appropriate hotels to comply with pandemic health protocols
10-11 November 2019Eastern Mediterranean
On General Medicine for Physicians
General MedicineMedical Royal Colleges Association Cyprus Amathus Beach HotelApproval granted by way of exemption from Code of Conduct provisionsPrerequisite that hospitality will not be sponsored at 5* hotels for HCPs
10-11 November 201821st
Pancyprian Pediatrics Conference
PediatricsCubix Minds Events on behalf of the Pediatric SocietyGrand Resort HotelApproval granted by way of exemption from Code of Conduct provisionsPrerequisite that hospitality will not be sponsored at 5* hotels for HCPs
10th February 2018Interdisciplinary Conference on Gynecologic OncologyOncology/ Gynaecology German-Hellenic Society of Obstetrics and GynecologyFour Seasons HotelApproval granted by way of exemption from Code of Conduct provisionsPrerequisite that hospitality will not be sponsored at 5* hotels for HCPs
1-2 December 2017Annual Congress of the Cyprus Ophthalmology SocietyOphthalmologyCyprus Ophthalmology SocietyElysium HotelApproval granted by way of exemption from Code of Conduct provisionsPrerequisite that hospitality and registrations will not be sponsored at 5* hotels for HCPs
4-6 November 201637th UMEMPS CongressPediatricsUnion of Middle-Eastern and Mediterranean Pediatric SocietiesGrand Resort Hotel
Approval granted by way of exemption from Code of Conduct provisionsPrerequisite that hospitality will not be sponsored at 5* hotels for HCPs
29 -31 October 2016MLAVS 2016 congressAngiology and Vascular SurgeryMedevents & PublishingAdams Beach HotelApproval granted by way of exemption from Code of Conduct provisionsPrerequisite that hospitality will not be sponsored at 5* hotels for HCPs
23-24 April 2016Pantheo Eye Center ConferenceOpthamologyPantheo Eye CenterAmathus Hotel, LimassolDecline as not in line with Code of Conduct provisions
25-27 March 20162nd International Congress of the CSDVDermatologyCyprus Society of Dermatology and VenereologyGrand Resort Hotel
Approval granted by way of exemption from Code of Conduct provisionsPrerequisite that hospitality will not be sponsored at 5* hotels for HCPs