Δημοσιοποιήσεις - Υπεύθυνη Διαφάνεια

Στο πλαίσιο των προσπαθειών που διεξάγονται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για ενίσχυση της διαφάνειας και της αξιοπιστίας των πρακτικών που εφαρμόζει η φαρμακευτική βιομηχανία, οι φαρμακευτικές εταιρείες, μέλη της ΚΕΦΕΑ και της EFPIA, θα δίνουν στη δημοσιότητα τις καλύψεις εξόδων στις οποίες προβαίνουν προς τους επαγγελματίες υγείας (ΕΥ) και τους οργανισμούς υγείας (ΟΥ). Οι σχετικές πρόνοιες είναι ενσωματωμένες στον Κώδικα Πρακτικής και Δημοσιοποίησης της ΚΕΦΕΑ.

Η δημοσιοποίηση των εξόδων αποτελεί μία σημαντική εξέλιξη στη σχέση μεταξύ της βιομηχανίας και των επαγγελματιών υγείας. ΤΟ 2016 ήταν  η πρώτη φορά που αυτές οι μεταφορές αξίας δόθηκαν στη δημοσιότητα σε όλη την Ευρώπη και η βιομηχανία συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να διασφαλίσει ότι η σημασία αυτών των σχέσεων καθώς και τα οφέλη από την ενίσχυση της διαφάνειας γίνονται κατανοητά.

 Τι είδους πληροφορίες δημοσιοποιούνται;

Οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνται αφορούν, μεταξύ άλλων, επιχορηγήσεις σε επιστημονικούς οργανισμούς, χρεώσεις παροχής συμβουλών σε ομιλίες και κάλυψη εξόδων επαγγελματιών υγείας για παρακολούθηση ιατρικών συνεδρίων στην Κύπρο και το εξωτερικό. Περιλαμβάνουν, επίσης, το κόστος εγγραφής, διαμονής και μετάβασης στον χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου. 

Πώς γίνεται η δημοσιοποίηση;

Η δημοσιοποίηση γίνεται είτε ονομαστικά, εάν ο επηρεαζόμενος έχει δώσει γραπτώς τη συγκατάθεσή του, είτε συγκεντρωτικά και ανώνυμα εάν δεν έχει δοθεί η συγκατάθεση.

Που είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες αυτές;

Οι πληροφορίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΚΕΦΕΑ με παραπομπές στα στοιχεία δημοσιοποίησης κάθε εταιρείας ξεχωριστά.

Ποιες εταιρείες υποχρεούνται να τηρούν τον Κώδικα;

Η τήρηση του Κώδικα είναι υποχρεωτική για όλα τα μέλη της ΚΕΦΕΑ και τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών (EFPIA), που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.

Τι θέλουμε να πετύχουμε με αυτήν την πρωτοβουλία;

Στόχος μας είναι να ενδυναμώσουμε τη θεμιτή σχέση μεταξύ φαρμακευτικών εταιρειών και επαγγελματιών υγείας και οργανισμών υγείας, ενισχύοντας τη διαφάνεια και επιτρέποντας την καλύτερη κατανόησή της από τους ασθενείς και άλλους εμπλεκόμενους φορείς.

Δημοσιοποιήσεις μελών της ΚΕΦΕΑ και άλλων μελών της EFPIA που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο