Κώδικας Πρακτικής

Πιστεύουμε ότι η υιοθέτηση του Κώδικα ενισχύει την επιχειρηματική ακεραιότητα, επιτρέπει την ύπαρξη περισσότερης διαφάνειας στη φαρμακευτική βιομηχανία και παράλληλα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας για δεοντολογικά σωστή συμπεριφορά

Η ΚΕΦΕΑ, δίνει ιδιαίτερη σημασία στην παροχή έγκυρης και αντικειμενικής πληροφόρησης σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα, με στόχο τη λήψη επιστημονικών αποφάσεων αναφορικά με τη χρήση τους. Στον Κώδικα Πρακτικής της ΚΕΦΕΑ, καταγράφονται λεπτομερώς πρόνοιες που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη διάθεση δειγμάτων φαρμάκων, τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ ιατρικών επισκεπτών και λειτουργών υγείας καθώς και τον τρόπο αντιμετώπισης καταγγελιών που μπορεί να προκύψουν.

Ο Κώδικας είναι εναρμονισμένος με την κυπριακή νομοθεσία και τον Κώδικα Πρακτικής της EFPIA. Με την υιοθέτηση των προνοιών αυτών, επιθυμούμε να διασφαλίσουμε ότι οι αλληλεπιδράσεις με τους επαγγελματίες υγείας ανταποκρίνονται στο υψηλό επίπεδο ακεραιότητας στο οποίο προσμένουν οι ασθενείς, οι κυβερνήσεις και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς.

Ως μέλος της EFPIA, η ΚΕΦΕΑ είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη τήρησης του Κώδικα στην Κύπρο. Φαρμακευτικές εταιρείες οι οποίες αντιπροσωπεύονται στην Κύπρο και δεν είναι μέλη της ΚΕΦΕΑ αλλά οι μητρικές τους εταιρείες είναι μέλη της EFPIA, οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Κώδικα. Εδώ μπορείτε να δείτε ολοκληρωμένη λίστα με τα μέλη της EFPIA.

 

pdf_eng  pdf_greek