Υπεύθυνη Δαφάνεια: Οι φαρμακευτικές εταιρείες θα δημοσιοποιούν τις καλύψεις εξόδων προς επαγγελματίες υγείας με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας

Στη δημοσιότητα θα δίνονται οι καλύψεις εξόδων στις οποίες προβαίνουν οι φαρμακευτικές εταιρείες προς τους επαγγελματίες υγείας, στο πλαίσιο πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για αυστηρότερο πλαίσιο αυτορρύθμισης του κλάδου και ενίσχυση της διαφάνειας. Λεπτομέρειες σχετικά...