Δημοσιοποίηση μεταφορών αξίας / 2015

 

Disclosures by KEFEA Members:

Represented by ALECTOR PHARMACEUTICALS

Δημοσιοποιήσεις άλλων μελών της EFPIA που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο*:

* Hypertext links in this section of the website will direct you to websites containing the disclosure of transfers of value as required by the KEFEA Code of Conduct. These websites are not under the control of KEFEA. When you activate any of these, you will leave this website. KEFEA accepts no responsibility or liability for the accuracy of the content of any such websites and makes no representation or warranty (express or implied) as to the information contained therein.’’