Συνάντηση ΚΕΦΕΑ με Υπουργό Υγείας

31 Αυγούστου, 2015

Η υλοποίηση ενός Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓΕΣΥ) που θα εγγυάται την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας καθώς και άλλα σημαντικά θέματα που απασχολούν τη φαρμακευτική βιομηχανία συζήτησαν κατά την πρώτη τους συνάντηση, ο Υπουργός Υγείας, Γιώργος Παμπορίδης και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής Ένωσης Φαρμακευτικών Εταιρειών Έρευνας και Ανάπτυξης (ΚΕΦΕΑ).

Κατά τη συνάντηση, η Ένωση τόνισε την ανάγκη για εφαρμογή ενός βιώσιμου και αποτελεσματικού ΓΕΣΥ το συντομότερο δυνατό, το οποίο θα διασφαλίζει την πρόσβαση όλων των Κύπριων ασθενών σε αποτελεσματικά και ασφαλή φάρμακα..

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τον εποικοδομητικό διάλογο. Η Ένωση εξέφρασε την πρόθεσή της να συνδράμει στις προσπάθειες του Υπουργού με θέσεις και εισηγήσεις, παρέχοντας παράλληλα οποιαδήποτε άλλη υποστήριξη έχει στη διάθεσή της σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών (EFPIΑ).