Θερμός υποστηρικτής του ΓΕΣΥ η ΚΕΦΕΑ

20 Ιουνίου, 2012

Η Κυπριακή Ένωση Φαρμακευτικών Εταιρειών Έρευνας και Ανάπτυξης (ΚΕΦΕΑ) χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να εγκρίνει την πρόταση εφαρμογής του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ) στην Κύπρο, την οποία κατέθεσε το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών.

Η ΚΕΦΕΑ πιστεύει ότι η εφαρμογή του ΓΕΣΥ θα ανοίξει το δρόμο για την επίλυση σημαντικών προβλήμάτων που αντιμετωπίζει σήμερα ο τομέας της υγείας στην Κύπρο και αναμένεται ότι θα έχει σημαντικά οφέλη για το κράτος αλλά κυρίως για τους Κύπριους ασθενείς.

Με την εισαγωγή του ΓΕΣΥ η Κύπρος ικανοποιεί μια από τις βασικές συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για εφαρμογή ενός οικονομικά βιώσιμου συστήματος υγείας, το οποίο θα μειώσει τις ανισότητες μεταξύ κρατικού και ιδιωτικού τομέα, θα εγγυάται την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας και παράλληλα θα επιτρέπει την πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα για όλους τους Κύπριους ασθενείς.

Τέλος, η ΚΕΦΕΑ, μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών (EFPIA), δεσμεύεται να παρέχει οποιαδήποτε άλλη υποστήριξη έχει στη διάθεσή της σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να βοηθήσει τις κυπριακές αρχές στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν ένα καλύτερο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

ΤΕΛΟΣ

Κυπριακή Ένωση Φαρμακευτικών Εταιρειών Έρευνας & Ανάπτυξης (ΚΕΦΕΑ)

www.kefea.org.cy

Η Κυπριακή Ένωση Φαρμακευτικών Εταιρειών Έρευνας και Ανάπτυξης (ΚΕΦΕΑ) ιδρύθηκε το 2006 ως το αντιπροσωπευτικό σώμα πολυεθνικών φαρμακευτικών εταιρειών στην Κύπρο και είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών (EFPIA).Τα μέλη της είναι οι εταιρείες GSK, Lilly, MSD, Novartis, Pfizer, Sanofi και Janssen, οι οποίες εργοδοτούν περισσότερα από 140 άτομα στην Κύπρο. Αποστολή της ΚΕΦΕΑ είναι η παροχή ποιοτικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους Κύπριους πολίτες και η γρήγορη πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμα φάρμακα. Στόχοι της ΚΕΦΕΑ είναι η εξασφάλιση συνεχούς διάθεσης φαρμάκων στην κυπριακή αγορά, σε λογικές τιμές, δεδομένων των περιορισμών που επιβάλλει ο προϋπολογισμός, η παροχή επιστημονικής ενημέρωσης σε θέματα ασθενών και θεραπευτικών αγωγών στους λειτουργούς υγείας, η διασφάλιση της εφαρμογής των ευρωπαϊκών στόχων που αφορούν το ψηλό επίπεδο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στην Κύπρο, καθώς και η συμμόρφωση με ένα κοινό κώδικα πρακτικής και δεοντολογίας.