Βιώσιμα Συστήματα Υγείας: Η «Διακήρυξη του Βίλνιους» ευκαιρία για την Κύπρο

2 Μαΐου, 2014

ioannakozakou

Θέματα που αφορούν άμεσα και την Κύπρο συζητήθηκαν πρόσφατα στο συνέδριο «Βιώσιμα Συστήματα Υγείας και Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Ευρώπη», το οποίο διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της Λιθουανικής Προεδρίας στο Βίλνιους.

Στο συνέδριο, συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των κρατών-μελών της ΕΕ, κυβερνητικά στελέχη, διαμορφωτές πολιτικής, ακαδημαϊκοί, ομάδες ασθενών, μη κυβερνητικές οργανώσεις και στελέχη της βιομηχανίας με κοινό σκοπό να ενταχθεί ξανά ο τομέας της υγείας στην ημερήσια διάταξη λαμβάνοντας υπόψη τις περικοπές λόγω λιτότητας που υπέστησαν τα τελευταία χρόνια οι δαπάνες για την περίθαλψη.

Το πιο σημαντικό όμως, είναι ότι στο πλαίσιο της διάσκεψης κορυφής υπογράφηκε η «Διακήρυξη του Βίλνιους», η οποία συνιστά ένα επείγον κάλεσμα για δράση για την πραγματοποίηση άμεσων κινήσεων για την προστασία των συστημάτων υγείας της Ευρώπης. Πρόκειται για ένα ισχυρό έγγραφο, που θα κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο μεταξύ άλλων καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με στόχο την:

  • Ενίσχυση της επένδυσης στην υγεία και στην πρόληψη ασθενειών
  • Διασφάλιση ότι τα συστήματα θα είναι βιώσιμα, ότι θα βασίζονται στη χρηστή διοίκηση και διαφάνεια λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση κόστους –αποδοτικότητας
  • Ενίσχυση της επένδυσης στην έρευνα και την καινοτομία
  • Διασφάλιση ότι τα συστήματα θα έχουν επίκεντρο τον άνθρωπο παρέχοντας σε όλους τους ασθενείς ποιοτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Όλα όσα αναφέρονται στη «Διακήρυξη του Βίλνιους» είναι πολύ σημαντικά για την Κύπρο που καλείται μέχρι το 2015 να εφαρμόσει το πολυσυζητημένο Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓΕΣΥ) και θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Με το ΓΕΣΥ, ουσιαστικά θα ενοποιηθεί ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας, όπως στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι καίριας σημασίας, καθώς και μοναδική ευκαιρία για την Κύπρο, το ΓΕΣΥ να τεθεί στις σωστές βάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις και εισηγήσεις τις οποίες θα ακολουθήσει η Ευρώπη τα αμέσως επόμενα χρόνια.

Είναι ευθύνη, κυρίως του κράτους αλλά και όλων των εμπλεκομένων φορέων, η υλοποίηση ενός βιώσιμου συστήματος υγείας, που θα εγγυάται την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας για όλους τους ασθενείς. Βασικοί άξονες της προσπάθειας αυτής θα πρέπει να είναι η εισαγωγή πιο αποδοτικών μέτρων, όπως η βελτιστοποίηση του κόστους περίθαλψης και η εφαρμογή καινοτομιών, που μπορούν να βελτιώσουν την υγεία του πληθυσμού θέτοντας, παράλληλα, τις βάσεις για οικονομική ανάπτυξη.

Οι δραστικές περικοπές στην υγεία μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αρνητικές συνέπειες για την ευημερία του πληθυσμού, εάν υπονομεύουν την πρόσβαση σε ποιοτική περίθαλψη. Κάθε άλλη πολιτική που στοχεύει στη μείωση δαπανών στον τομέα της Υγείας, χωρίς πρώτα να αξιολογεί το οικονομικό όφελος των θεραπειών και την υγεία των πολιτών, καταλήγει αντιπαραγωγική για το ίδιο το σύστημα και την οικονομία.

*Η Ιωάννα Κοζάκου είναι Πρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης Φαρμακευτικών Εταιρειών Έρευνας και Ανάπτυξης (ΚΕΦΕΑ).