Σύνδεσμοι

Διάφορες άλλες ιστοσελίδες που μπορείτε να βρείτε χρήσιμες!
 • EFPIA
  Description: European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations
 • IFPMA
  Description: International Federation of Pharmaceutical Manufacturers Association
 • PhRMA
  Description: Pharmaceutical Research and Manufacturers of America

AGENCIES

 • European Commisssion
 • WHO
  Description: World Health Organisation
 • EMEA
  Description : European Medicines Agency
 • FDA
  Description : U.S. Food and Drug Administration
 • HMA
  Description : Heads of Medicines Agencies

CYPRUS WEB LINKS

GREEK WEB LINKS

IMPORTANT LINKS

 • CHMP
  Description: Committee for human medicinal products>
 • PIC/S
  Description: Pharmaceutical Inspection Convention (PIC) and the Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC Scheme)
 • EUR-Lex
  Description: The EUR-Lex website publishes the whole body of European Union law, and in particular the legislation and the case law, as well as the decisional procedures between the Commission and the other institutions.
 • ICH – International Conference on Harmonisation
  Description: Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human usemap
 • European Parliament
  Description: European Parliament
PHARMACEUTICAL ASSOCIATIONS

 • AUSTRIA – PHARMING
  Description: Association of Pharmaceutical Companies in Austria
 • AUSTRALIA-APMA
  Description: Australian Pharmaceutical Manufacturers Association Inc.
 • BELGIUM – AGIM
  Description: Belgian Pharmaceutical Industry Association (Association Générale de l’ Industrie du Médicament)
 • FINLAND – FPIF
  Description: Finish Pharmaceutical Industry Federation
 • FRANCE- LEEM
  Description: Les Entreprises du Médicaments
 • GERMANY- BPI
  Description: Verband Forschender Arzneimittelhersteller e.V.
  Date added: 17, September, 2004
 • HOLLAND – NEFARMA
  Description: Nederlandse Vereniging van de Innoverende Farmaceutische Industrie
 • IRLAND-IPHA
  Description: www.ipha.ie
  Date added: 17, September, 2004
 • ITALY-FARMINDUSTRIA
  Description: Associazione Nazionale dell’ Industria Farmaceutica
  Date added: 17, September, 2004
 • NORWAY-LMI
  Description: Legemiddelindustrif
 • PORTUGAL-APIFARMA
  Description: Associacao Portuguesa da Industria Farmaceutica
 • SWEDEN – LIF
  Description: Lakemedelsindustriforeningen
 • SWITZERLAND – INTERPHARMA
  Description: Switzerland
 • UK- ABPI
  Description: Association of the British Pharmaceutical Industry
 • SPAIN-FARMAINDUSTRIA
  Description: –