Δημοσιοποίηση μεταφορών αξίας

Στο πλαίσιο των προσπαθειών που διεξάγονται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για ενίσχυση της διαφάνειας και της αξιοπιστίας των πρακτικών που εφαρμόζει η φαρμακευτική βιομηχανία, οι φαρμακευτικές εταιρείες, μέλη της ΚΕΦΕΑ και της EFPIA, θα δίνουν στη δημοσιότητα τις καλύψεις εξόδων στις οποίες προβαίνουν προς τους επαγγελματίες υγείας (ΕΥ) και τους οργανισμούς υγείας (ΟΥ). Οι σχετικές πρόνοιες είναι ενσωματωμένες στον Κώδικα Πρακτικής και Δημοσιοποίησης της ΚΕΦΕΑ.

Η δημοσιοποίηση των εξόδων αποτελεί μία σημαντική εξέλιξη στη σχέση μεταξύ της βιομηχανίας και των επαγγελματιών υγείας. Είναι η πρώτη φορά που αυτές οι μεταφορές αξίας δίνονται στη δημοσιότητα σε όλη την Ευρώπη και η βιομηχανία συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να διασφαλίσει ότι η σημασία αυτών των σχέσεων καθώς και τα οφέλη από την ενίσχυση της διαφάνειας γίνονται κατανοητά.

 Τι είδους πληροφορίες δημοσιοποιούνται;

Οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνται αφορούν, μεταξύ άλλων, επιχορηγήσεις σε επιστημονικούς οργανισμούς, χρεώσεις παροχής συμβουλών σε ομιλίες και κάλυψη εξόδων επαγγελματιών υγείας για παρακολούθηση ιατρικών συνεδρίων στην Κύπρο και το εξωτερικό. Περιλαμβάνουν, επίσης, το κόστος εγγραφής, διαμονής και μετάβασης στον χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου. 

Πώς γίνεται η δημοσιοποίηση;

Η δημοσιοποίηση γίνεται είτε ονομαστικά, εάν ο επηρεαζόμενος έχει δώσει γραπτώς τη συγκατάθεσή του, είτε συγκεντρωτικά και ανώνυμα εάν δεν έχει δοθεί η συγκατάθεση.

Ποια χρονική περίοδο καλύπτει η δημοσιοποίηση;

Η πρώτη δημοσιοποίηση αφορά δραστηριότητες και παροχές που έγιναν κατά το 2015.

Που είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες αυτές;

Οι πληροφορίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΚΕΦΕΑ με παραπομπές στα στοιχεία δημοσιοποίησης κάθε εταιρείας ξεχωριστά.

Ποιες εταιρείες υποχρεούνται να τηρούν τον Κώδικα;

Η τήρηση του Κώδικα είναι υποχρεωτική για όλα τα μέλη της ΚΕΦΕΑ και τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών (EFPIA), που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.

Τι θέλουμε να πετύχουμε με αυτήν την πρωτοβουλία;

Στόχος μας είναι να ενδυναμώσουμε τη θεμιτή σχέση μεταξύ φαρμακευτικών εταιρειών και επαγγελματιών υγείας και οργανισμών υγείας, ενισχύοντας τη διαφάνεια και επιτρέποντας την καλύτερη κατανόησή της από τους ασθενείς και άλλους εμπλεκόμενους φορείς.

Δημοσιοποιήσεις μελών της ΚΕΦΕΑ 

Represented by ALECTOR PHARMACEUTICALS

Δημοσιοποιήσεις άλλων μελών της EFPIA που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο*:

 

* Hypertext links in this section of the website will direct you to websites containing the disclosure of transfers of value as required by the KEFEA Code of Conduct. These websites are not under the control of KEFEA. When you activate any of these, you will leave this website. KEFEA accepts no responsibility or liability for the accuracy of the content of any such websites and makes no representation or warranty (express or implied) as to the information contained therein.’’

Print Friendly