Ιωάννα Κοζάκου*Της Ιωάννας Κοζάκου

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον γύρω από τις σχέσεις της φαρμακευτικής βιομηχανίας με τους επαγγελματίες υγείας και τους οργανισμούς υγείας. Αυτό γίνεται κυρίως, επειδή τόσο οι ασθενείς όσο και το ευρύτερο κοινό, θέλουν να είναι βέβαιοι ότι τέτοιου είδους αλληλεπιδράσεις δεν επηρεάζουν με ανάρμοστο τρόπο τη θεραπευτική επιλογή του γιατρού.

Ακριβώς, γιατί η εμπιστοσύνη των ασθενών βασίζεται στην αρχή ότι θεραπευτική επιλογή του γιατρού πηγάζει από την εμπειρία του και από επιστημονικά κλινικά κριτήρια. Αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι οι σχέσεις μεταξύ της βιομηχανίας και των επαγγελματιών υγείας μπορούν να δημιουργήσουν συγκρούσεις ενδιαφερόντων, η Κυπριακή Ένωση Φαρμακευτικών Εταιρειών Έρευνας και Ανάπτυξης (ΚΕΦΕΑ), έχει υιοθετήσει τον Κώδικα Δημοσιοποίησης της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών (EFPIA).

Πιστεύουμε ότι οι επαγγελματίες υγείας και οι οργανισμοί υγείας θα πρέπει να αποζημιώνονται δίκαια για τη θεμιτή εξειδίκευση και υπηρεσίες που προσφέρουν προς τη βιομηχανία. Παράλληλα, οι αλληλεπιδράσεις αυτές θα πρέπει να γίνονται με τρόπο ειλικρινή και με διαφανείς διαδικασίες. Για τον σκοπό αυτό, ξεκινώντας το 2016, οι εταιρείες – μέλη της EFPIA θα δημοσιοποιήσουν για πρώτη φορά τις καλύψεις εξόδων στις οποίες προέβηκαν το 2015 οι φαρμακευτικές εταιρείες, έμμεσα ή άμεσα, προς τους επαγγελματίες υγείας. Οι εν λόγω πληροφορίες θα αναρτούνται σε μια δημόσια πλατφόρμα στο διαδίκτυο και θα αφορούν, μεταξύ άλλων, επιχορηγήσεις σε επιστημονικούς οργανισμούς, χρεώσεις παροχής συμβουλών σε ομιλίες και κάλυψη εξόδων για παρακολούθηση ιατρικών συνεδρίων.

Εύλογα μπορεί κάποιος να διερωτηθεί γιατί είναι τόσο σημαντικές οι αλληλεπιδράσεις της φαρμακευτικής βιομηχανίας με τους επαγγελματίες υγείας. Ένας από τους βασικούς λόγους είναι η ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας για τις υπάρχουσες θεραπείες και τα σχετικά κλινικά στοιχεία.  Παράλληλα, ως ο κατεξοχήν φορέας επαφής με τους ασθενείς, ο γιατρός είναι σε θέση να προσφέρει ανεκτίμητες και εξειδικευμένες γνώσεις για τη συμπεριφορά των ασθενών και την αντιμετώπιση των ασθενειών. Γνώσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και τη βελτίωση υφιστάμενων θεραπειών και πληροφορίες οι οποίες επιτρέπουν στις φαρμακευτικές εταιρείες να βελτιώσουν την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με τεράστια οφέλη τόσο για τον καθένα μας όσο και για την κοινωνία στο σύνολό της.

Ως μέλος της EFPIA, η ΚΕΦΕΑ είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη τήρησης του Κώδικα στην Κύπρο,ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στην αναβαθμισμένη ιστοσελίδα της Ένωσης (www.kefea.org.cy). Μέσω Πειθαρχικής Επιτροπής, που έχει οριστεί, θα εξετάζονται όλες οι σχετικές καταγγελίες και παραβιάσεις με δυνατότητα για διαγραφή μέλους από την ΚΕΦΕΑ, καταγγελία στις μητρικές εταιρίες ή και επιβολή προστίμων.

Ο στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και  η ενθάρρυνση και άλλων εταιρειών από τον κλάδο να προχωρήσουν σε παρόμοιες κινήσεις. Εξάλλου, βασική επιδίωξή μας είναι μέσα από τη διαφάνεια να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη και να γίνουν πιο  κατανοητές οι σχέσεις μας με την ιατρική κοινότητα και τους ασθενείς που όλοι υπηρετούμε.

Η Ιωάννα Κοζάκου είναι Πρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης Φαρμακευτικών Εταιρειών Έρευνας και Ανάπτυξης (ΚΕΦΕΑ).