Ο Πρόεδρος της ΚΕΦΕΑ Κυριάκος Μικέλλης μιλά στον “Π”

Ένα ΓΕΣΥ με ελεύθερη επιλογή φαρμάκων”

KEFEA interview - Politis

 

H συνέντευξη σε μορφή pdf 20150222KEFEA President interview