Ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών CIPA – ΚΕΦΕΑ

Τις προοπτικές προσέλκυσης επενδύσεων στον τομέα της φαρμακευτικής βιομηχανίας και την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών για βελτίωση του επενδυτικού κλίματος, συζήτησαν στη διάρκεια συνάντησης ο Κυπριακός Οργανισμός Προσέλκυσης Επενδύσεων (CIPA) και η Κυπριακή Ένωση Φαρμακευτικών Εταιρειών Έρευνας και Ανάπτυξης (ΚΕΦΕΑ), η οποία εκπροσωπεί πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.

Κατά τη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν μέλη του Δ.Σ της ΚΕΦΕΑ και οι κκ Αγκαστινιώτης (Πρόεδρος) και Παπαχαραλάμπους (Γενικός Διευθυντής) εκ μέρους του CIPA, αναλύθηκε το διεθνές επενδυτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται οι δύο οργανισμοί, το τοπικό επιχειρηματικό πεδίο, καθώς και οι τελευταίες εξελίξεις στην κυπριακή οικονομία. Συζητήθηκε, επίσης, η στρατηγική που ακολουθείται για προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα της φαρμακευτικής βιομηχανίας, ενώ τονίστηκε η ανάγκη υλοποίησης ενός βιώσιμου Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓΕΣΥ) στο πρότυπο άλλων Ευρωπαϊκών χωρών και η υιοθέτηση στρατηγικών μεταρρυθμίσεων στη Δημόσια Υπηρεσία.

Μετά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος του CIPA, Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης, δήλωσε ότι «η φαρμακευτική βιομηχανία διαθέτει προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης και μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τις προσπάθειες που καταβάλλονται για επανεκκίνηση της κυπριακής οικονομίας. Θεωρούμε ότι σ’ αυτή την προσπάθεια η ΚΕΦΕΑ έχει να διαδραματίσει ένα καταλυτικό ρόλο γι’ αυτό επιδιώκουμε την ανάπτυξη μίας ουσιαστικής συνεργασίας. Ο CIPA είναι στη διάθεση της ΚΕΦΕΑ για να της προσφέρει, στο πλαίσιο της αποστολής του, την καλύτερη δυνατή υποστήριξη και εξυπηρέτηση».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της ΚΕΦΕΑ, κ. Κυριάκος Μικέλλης ανέφερε ότι «έγινε μια εποικοδομητική συζήτηση με τον CIPA. Οι πολυεθνικές εταιρείες Έρευνας και Ανάπτυξης, ιδρύοντας θυγατρικές εταιρείες, επένδυσαν και επενδύουν εκατομμύρια στο νησί παρέχοντας εκατοντάδες θέσεις εργασίας σε επιστημονικό κυρίως προσωπικό». Κλείνοντας, ο κ. Μικέλλης, υπογράμμισε ότι καθοριστικό ρόλο συνέχισης ή και ενίσχυσης της παρουσίας των εταιρειών στην Κύπρο θα έχει η μορφή του ΓΕΣΥ και κατά πόσο αυτό θα επιτρέπει την ίση πρόσβαση των ασθενών στις νέες θεραπείες.

Κοινό ανακοινωθέν CIPA – KΕΦΕΑ