Παρακολούθηση/Διοργάνωση Ιατρικών Συνεδρίων/Σεμιναρίων στο Εξωτερικό και στο Εσωτερικό επιχορηγημένα από Ιδιωτικές Εταιρείες

8 Ιουλίου, 2015

Η Κυπριακή Ένωση Φαρμακευτικών Εταιρειών Έρευνας και Ανάπτυξης (ΚΕΦΕΑ), επιθυμεί να ενημερώσει τα μέλη της και τις εταιρείες-μέλη της EFPIA που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, ότι το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε νέα εγκύκλιο με ημερ. 22 Ιουνίου 2015, με την οποία διαφοροποιείται η διαδικασία που ακολουθούν οι εταιρείες αναφορικά με την επιχορήγηση συνεδρίων/σεμιναρίων στο εξωτερικό ή εντός Κύπρου, με τη συμμετοχή ιατρών του δημοσίου.

Αν και η εν λόγω εγκύκλιος δεν έχει κοινοποιηθεί στις εταιρείες, η ΚΕΦΕΑ θα αποταθεί στο Υπουργείο Υγείας υποβάλλοντας συγκεκριμένες ερωτήσεις και ζητώντας διευκρινίσεις με στόχο την πληρέστερη ενημέρωσή σας για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται.