Ανησυχία προκαλεί στην Κυπριακή Ένωση Φαρμακευτικών Εταιρειών Έρευνας και Ανάπτυξης (ΚΕΦΕΑ) η απόφαση του Υπουργού Υγείας, να προχωρήσει σε επιπλέον οριζόντιες μειώσεις των τιμών των φαρμάκων στον ιδιωτικό τομέα, ύψους 8,5%, αφού η εφαρμογή του νέου αυτού μονομερούς μέτρου ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα στην απρόσκοπτη διάθεση φαρμάκων στην κυπριακή αγορά.

Η ΚΕΦΕΑ είχε εκφράσει και γραπτώς τους προβληματισμούς της με σχετική επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας, η οποία επισήμαινε μεταξύ άλλων: «Αναφορικά με την εκφρασθείσα πρόθεσή σας να προχωρήσετε σε επιπρόσθετη γενική μείωση των τιμών της τάξης του 8.5% θεωρούμε υποχρέωσή μας να σας ενημερώσουμε ότι η λήψη μιας τέτοιας απόφασης ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα στην απρόσκοπτη διάθεση φαρμάκων στην κυπριακή αγορά. Όπως τονίζεται και στη μελέτη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι μια οριζόντια μείωση της τάξης του 8-8.5%, δεν θα έχει αντίκτυπο σε άλλες χώρες αναφοράς, με αποτέλεσμα να θέσει σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα των προϊόντων στην Κύπρο».

Επιπρόσθετα, η ΚΕΦΕΑ είχε ενημερώσει το Υπουργείο Υγείας ότι οι εταιρίες-μέλη της δεν μπορούν να δεσμευτούν ούτε και να διασφαλίσουν ότι η επιβολή επιπλέον μειώσεων στις χονδρικές τιμές δεν θα οδηγήσει σε απόσυρση φαρμακευτικών προϊόντων, θέτοντας σε κίνδυνο την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών στα φάρμακά τους. Σημειώνουμε ότι η μείωση είναι επιπρόσθετη της μείωσης ύψους 5%, που επιτεύχθηκε με την πολύ πρόσφατη επικαιροποίηση των τιμών ξεπερνώντας έτσι το 20% σε διάστημα δύο ετών, σε μια ιδιωτική αγορά η οποία συρρικνώνεται συνεχώς.

Αναγνωρίζοντας, ωστόσο, την ιδιαίτερη οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Κύπρος, η ΚΕΦΕΑ υπέβαλε συγκεκριμένη πρόταση για αφαίρεση της ακριβής χώρας από το καλάθι των χωρών αναφοράς και τη συμπερίληψη σε αυτό δύο μεσαίων και δύο φθηνών χωρών, γεγονός το οποίο θα μπορούσε να επιφέρει σημαντικές μειώσεις στις χονδρικές τιμές των φαρμάκων, περιορίζοντας έτσι τις πιθανότητες για αποσύρσεις προϊόντων. Δυστυχώς η εν λόγω πρόταση δεν λήφθηκε υπόψη από το Υπουργείο Υγείας.

Η ΚΕΦΕΑ, αντιπροσωπεύει στην Κύπρο τις φαρμακευτικές εταιρείες έρευνας και ανάπτυξης και είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών (EFPIA).