Υπεύθυνη Δαφάνεια: Οι φαρμακευτικές εταιρείες θα δημοσιοποιούν τις καλύψεις εξόδων προς επαγγελματίες υγείας με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας

June 16, 2014

Στη δημοσιότητα θα δίνονται οι καλύψεις εξόδων στις οποίες προβαίνουν οι φαρμακευτικές εταιρείες προς τους επαγγελματίες υγείας, στο πλαίσιο πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για αυστηρότερο πλαίσιο αυτορρύθμισης του κλάδου και ενίσχυση της διαφάνειας.

Λεπτομέρειες σχετικά με τις πρόνοιες του επικαιροποιημένου «Κώδικα Πρακτικής κατά την Προώθηση Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων» ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια προγεύματος εργασίας με τους δημοσιογράφους που διοργάνωσε η Κυπριακή Ένωση Φαρμακευτικών Εταιρειών Έρευνας και Ανάπτυξης (ΚΕΦΕΑ), μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών (EFPIA).

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του Κώδικα (Μάιος 2014), το 2016 οι εταιρείες-μέλη της EFPIA και τα μέλη των ενώσεων-μελών της θα προχωρήσουν, για πρώτη φορά, στη δημοσιοποίηση λεπτομερειών συγκεκριμένων εξόδων που έγιναν προς επαγγελματίες υγείας κατά το 2015. Όπως εξήγησε ο Κυριάκος Μικέλλης εκ μέρους της ΚΕΦΕΑ, οι πληροφορίες που θα δημοσιοποιούνται θ’ αφορούν, μεταξύ άλλων, επιχορηγήσεις σε επιστημονικούς οργανισμούς, χρεώσεις παροχής συμβουλών σε ομιλίες και κάλυψη εξόδων για παρακολούθηση ιατρικων συνεδρίων στην Κύπρο ή το εξωτερικό. Οι εν λόγω πληροφορίες θα δημοσιεύονται σε μια δημόσια πλατφόρμα στην ιστοσελίδα της κάθε εταιρείας.

«Πρόκειται για μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία που στόχο έχει την ενίσχυση της διαφάνειας των πρακτικών που εφαρμόζει η φαρμακευτική βιομηχανία» ανέφερε ο κ. Μικέλλης και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η υιοθέτηση του Κώδικα θα έχει σημαντικά οφέλη για τους ασθενείς, τους επαγγελματίες υγείας καθώς και για τον φαρμακευτικό τομέα γενικότερα, ενώ παράλληλα επιβεβαιώνει τη δέσμευση των φαρμακευτικών εταιρειών για δεοντολογικά σωστή συμπεριφορά.

Με τον νέο Κώδικα υιοθετούνται, παράλληλα, αυστηρότερες πρόνοιες για τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ ιατρικών επισκεπτών και λειτουργών υγείας, την προώθηση συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών προϊόντων, τη διάθεση δειγμάτων φαρμάκων καθώς και ενημερωτικού υλικού και τη φιλοξενία λειτουργών υγείας κατά τη διάρκεια επιστημονικών εκδηλώσεων.

Η κ. Μικέλλης σημείωσε ότι ο νέος Κώδικας της ΚΕΦΕΑ διασφαλίζει ότι η προώθηση των φαρμάκων προς τους επαγγελματίες υγείας γίνεται με διαφανή και ειλικρινή τρόπο, δίχως δόλο και σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου και ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος στηρίζει, όπως είπε, την πρωτοβουλία αυτή.

Η τήρηση του Κώδικα, ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στην αναβαθμισμένη ιστοσελίδα της Ένωσης (www.kefea.org.cy), είναι υποχρεωτική για όλα τα μέλη της ΚΕΦΕΑ και τα μέλη της  EFPIA, που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.

Η ΚΕΦΕΑ ιδρύθηκε το 2006 και αντιπροσωπεύει την καινοτόμο φαρμακευτική βιομηχανία στην Κύπρο. Μέλη της είναι οι εταιρείες GSK, Lilly, MSD, Novartis, Pfizer, Sanofi, Amgen Hellas και Genesis Pharma. Αποστολή της ΚΕΦΕΑ είναι η πρόσβαση των Κυπρίων ασθενών σε καινοτόμα φάρμακα.